Το PRONACUL στο 7ο Οικονομικό Forum EUSAIR

Η Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Zasavje συμμετείχε στον 7ο Χρηματοοικονομικό Διάλογο της EUSAIR, την 31η Ιανουαρίου 2023 στη Λιουμπλιάνα, όπου έγινε επισκόπηση των εμβληματικών έργων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ όλων των χωρών της EUSAIR και την πιθανή ένταξή τους στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο δημοσιονομικός διάλογος μεταξύ των σλοβενικών αρχών που είναι αρμόδιες για τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και των βασικών φορέων υλοποίησης μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Σλοβενία – με έμφαση στη στρατηγική EUSAIR για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση των έργων στην Περιοχή ADRION, όπου το PRONACUL συμμετείχε ήδη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε αυτόν τον τομέα ως ο μοναδικός κύριος εταίρος της Σλοβενίας στον άξονα προτεραιότητας Περιβάλλον – Βιώσιμη Περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού διαλόγου, ο επικεφαλής εταίρος, RRA Zasavje παρουσίασε προτάσεις για τα επόμενα βήματα στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 υπό το πρίσμα της συμπληρωματικότητας της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και άλλων εγγράφων προγραμματισμού. Ο πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των σλοβενικών αρχών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και βασικών εκπροσώπων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Σλοβενία. Η RRA Zasavje συνέβαλε σημαντικά στην εκδήλωση με ρεαλιστικές προτάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων που υλοποιούν διακρατικά έργα, για την ενσωμάτωση του περιεχομένου του έργου σε έγγραφα προγραμματισμού και στην ανάλυση των δυνατοτήτων υλοποίησης της ενσωμάτωσης μέσω διαφορετικών επιλογών για τη διάθεση κονδυλίων και την επιλογή των επόμενων διασυνοριακών προγραμμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο