Διαδρομές

Ιστορία

Οι πιο εξέχοντες αρχαίοι πολιτισμοί υπήρχαν στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου, αφήνοντας πίσω τους μια μεγάλη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Η πρωτοβουλία PRONACUL στοχεύει στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το έργο ανέπτυξε, εφάρμοσε και προώθησε μια κοινή μεθοδολογία για τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ας εξερευνήσουμε μαζί μερικές από τις πιο όμορφες φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές στο PRONACUL Project.

Ταξίδια

Η πλούσια, φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά, τόσο ποικιλόμορφη όσο οι επιμέρους χώρες της και, χωρίς αμφιβολία, ζωτικής σημασίας τόσο για την κοινωνική όσο και για την οικονομική ανάπτυξη, καθιστά την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο!

Οι πολιτιστικές και φυσικές διαδρομές της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου συνδυάζουν μάθηση, αναψυχή και σύνδεση με τον τόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εντρυφήσουν στον τοπικό πολιτισμό ενώ παράλληλα μαθαίνουν περισσότερα για το παρελθόν και το παρόν του.

Ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, έργα τέχνης, λογοτεχνικά και μουσικά έργα, ατελείωτες κορυφογραμμές, «αλπικά» τοπία και λιβάδια, καταπράσινα δάση, σκιερά φαράγγια και ποτάμια με κρυστάλλινα νερά θα προωθηθούν μέσω του έργου PRONACUL!

Showing 1 - 2 of 2

PRONACUL's Transnational Route

Οι πιο εξέχοντες αρχαίοι πολιτισμοί υπήρχαν στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου, αφήνοντας πίσω τους μια μεγάλη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Η πρωτοβουλία PRONACUL στοχεύει στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το έργο ανέπτυξε, εφάρμοσε και προώθησε μια κοινή μεθοδολογία για τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πλούσια, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της, τόσο ποικιλόμορφη όσο οι επιμέρους χώρες της και, χωρίς αμφιβολία, ζωτικής σημασίας τόσο για την κοινωνική όσο και για την οικονομική ανάπτυξη, καθιστά την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Οι πολιτιστικές και φυσικές διαδρομές της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου συνδυάζουν μάθηση, αναψυχή και σύνδεση με τον τόπο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εντρυφήσουν στον τοπικό πολιτισμό ενώ παράλληλα μαθαίνουν περισσότερα για το παρελθόν και το παρόν του. Ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, έργα τέχνης, λογοτεχνικά και μουσικά έργα, ατελείωτες κορυφογραμμές, «αλπικά» τοπία και λιβάδια, καταπράσινα δάση, σκιερά φαράγγια και ποτάμια με κρυστάλλινα νερά θα προωθηθούν μέσω του έργου PRONACUL.

Οι εμπειρίες από τις πιλοτικές περιοχές βοηθούν στη διαμόρφωση προτάσεων για συμπερίληψη μιας κοινής μεθοδολογίας, η οποία συνδέει όλους τους προορισμούς εταίρων σε μια διακρατική διαδρομή, η οποία θα μπορούσε να πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών, με δυνατότητα να τοποθετηθεί στις «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης». Το Εικονικό Επιμελητήριο της PRONACUL λειτουργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία για τους σχετικούς φορείς σε ορεινές περιοχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν την κοινή μεθοδολογία διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην πράξη και να συνδεθούν με άλλες προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου. Τέτοιες διακρατικές δραστηριότητες θέτουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πρότασης για την απόκτηση πιστοποιητικού Διακρατικής Διαδρομής στις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε το επίπεδο να βασίζεται στην εφαρμογή μιας πρακτικής διαδικασίας διαχείρισης προορισμού.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πιλοτικής περιοχής χρησιμοποιούνται για να δείξουν την αποτελεσματικότητα της κοινής μεθοδολογίας για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων πολιτικών στην πράξη. Χρησιμεύει επίσης ως βέλτιστη πρακτική για την ανάπτυξη άλλων θεματικών διαδρομών, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά σε άλλες περιοχές του Adrion και έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον, και αυτό ευρύτερα. Με σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών, θέλουμε να επηρεάσουμε όχι μόνο τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη αλλά και τους διαμορφωτές πολιτικής διαδίδοντας αποτελέσματα, εκροές και παραδοτέα με τη μορφή συστάσεων για συγκεκριμένα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά έγγραφα στρατηγικής για τη διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα της αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ράχη της διαδρομής είναι μια ιστορική άποψη των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο διαχείρισης προορισμού σε όλους τους τομείς εργασίας και ζωής του πληθυσμού της περιοχής με σκοπό τη μεταφορά σε άλλους οργανισμούς, περιοχές και χώρες εκτός της τρέχουσας εταιρικής σχέσης . Οι εταίροι της PRONACUL υπέγραψαν μια επιστολή δέσμευσης για να προτείνουν την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους τομείς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο