Το έργο PRONACUL θα συμμετέχει στο 7ο EUSAIR φόρουμ

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου PRONACUL, Zasavje Regional Development Agency,  το Επιμελητήριο Ηλείας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εκπροσωπήσουν το εταιρικό σχήμα στο 7ο EUSAIR φόρουμ, που θα λάβει χώρα στα Τίρανα, Αλβανίας, 16-18 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα μέλη του εταιρικού σχήματος θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις νεότερες εξελίξεις του έργου καθώς και να συμμετέχουν σε ενέργειες δικτύωσης και επικοινωνίας, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση κοινού, θεσμικών φορέων, αλλά και δυνητικών δικαιούχων αναφορικά με το έργο και τις δράσεις του.

Το 7ο ετήσιο φόρουμ EUSAIR αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το εταιρικό σχήμα του PRONACUL, προκειμένου να εξετάσει τις δυνατότητες συνεργατικών δράσεων και σχεδιασμού περαιτέρω έργων, τα οποία θα κεφαλαιοποιήσουν τα αποτελέσματα του PRONACUL  και θα υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη διακρατικών στρατηγικών για την από κοινού προώθηση της περιοχής ADRION ως τουριστικός προορισμός.

Το PRONACUL είναι ένα έργο, το οποίο δίνει έμφαση στην ιδέα της ανάδειξης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούμενο από εταίρους που βρίσκονται σε περιοχές με μνημεία και αξιοθέατα πολιτιστικής κληρονομιάς, που προστατεύονται από την UNESCO ή το Natura 2000.

Ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις του έργου μέσω των παρακάτω καναλιών ενημέρωσης:

Website:         https://pronacul.adrioninterreg.eu/

Facebook:       https://www.facebook.com/pronacul

Instagram:      https://www.instagram.com/pronacul_ic/

Μετάβαση στο περιεχόμενο