Παρουσίαση του έργου PRONACUL στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάλεσαν την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Zasavje, επικεφαλής εταίρο, να παρουσιάσει το έργο PRONACUL στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Ο επικεφαλής εταίρος μίλησε για το έργο PRONACUL στο πλαίσιο ανάδειξης βιώσιμων τουριστικών προορισμών φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στην ανάπτυξη των περιοχών Natura 2000. Η παρουσίαση του PRONACUL επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα, τις δράσεις καθώς και μελλοντικές δραστηριότητες και πιλοτικές περιοχές, με έμφαση σε καινοτόμες επενδύσεις. Οι εμπειρίες από τις πιλοτικές περιοχές βοήθησαν στη διαμόρφωση προτάσεων για την σύνταξη και ενσωμάτωση μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συνδέσει όλες τις διαδρομές που παρουσιάζονται στο Virtual Chamber σε μια ενιαία, διακρατική διαδρομή, η οποία θα πιστοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών, με δυνατότητα να προστεθεί στις «Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Μετά την παρουσίαση του έργου, συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και σε φορείς χάραξης πολιτικής μέσω της παρουσίασης συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με γνώμονα την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Zasavje προσκάλεσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Διεθνή Διάσκεψη Δικτύωσης με θέμα την Προώθηση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές, η οποία θα λάβει χώρα τον προσεχή Μάρτιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο