Το Έργο PRONACUL στο 7ο ετήσιο EUSAIR Φόρουμ

Tο πρόγραμμα Interreg V-B Adriatic-Ionian, γνωστό κι ως ADRION, αποτελεί ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, απηύθυνε πρόσκληση στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Υπηρεσία Zasavje (επικεφαλής) και τα υπόλοιπα μέρη του εταιρικού σχήματος να παρουσιάσουν το έργο PRONACUL στο 7ο Ετήσιο Φόρουμ EUSAIR, το οποίο έλαβε χώρα στο Τίρανα (Αλβανία), στις 16-18 Μαΐου 2022. Το φόρουμ της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «EU-Youth-AIR πολιτιστική ανταλλαγή» και σχεδιάστηκε ως μια μεγάλη εκδήλωση και εμπειρία δικτύωσης, με εμπνευσμένους ομιλητές, η οποία προσέφερε ευκαιρίες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Το PRONACUL παρουσιάστηκε στη θεματική ενότητα «Προς την αειφορία σε πολιτιστικούς και φυσικούς τουριστικούς προορισμούς – κοινή χρήση νέων καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μοντέλων – η εμπειρία του υποσυστήματος ADRION» στο πλαίσιο του θεματικού πάνελ «Βιώσιμος και Υπεύθυνος Τουρισμός», με κεντρικό άξονα το Πράσινο ταξίδι και τα νέα μονοπάτια για μια σωστή τουριστική χρήση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η παρουσίαση του PRONACUL βασίστηκε στα, μέχρι τώρα, αποτελέσματα του Έργου, τις υλοποιηθείσες δραστηριότητες, αλλά και στις μελλοντικές, πιλοτικές δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις μικρής κλίμακας, αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα του κοινού.

Το Φόρουμ συγκέντρωσε Υπεύθυνους Έργων, Υπουργούς Εξωτερικώ, Αντιπροσώπους Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικούς φορείς και ευρύτερο κοινό, με στόχο να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της Στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών στην περιοχή ADRION. Η ετήσια εκδήλωση είχε επίσης στόχο να αυξήσει την προβολή της EUSAIR και να παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο εφαρμογής της Στρατηγικής, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν περισσότερα για πρωτοβουλίες και έργα στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και συνεργασίας, ως κεντρική ιδέα και για την προγραμματική περίοδο μετά το 2020.

Mr Andraž MALOVRH Malovrh, from REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE, Lead Partner of the Project, is presenting the goals and targets of PRONACUL
Mr Andraž MALOVRH Malovrh talking about the small scale investments within the PRONACUL Project

The partners of PRONACUL
Another example of Small Scale Investments within the context of PRONACUL
Μετάβαση στο περιεχόμενο