Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες επικοινωνίας
Σπ. Σαμάρα 13, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 280 80
To protect your personal data, your connection to the embedded map has been blocked.
Click the Load map button below to load the map. By loading the map you accept the privacy policy of Google.
Λεπτομερείς πληροφορίες

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει δυνατότητες μέσα από διαδοχικά χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς έργων διασυνοριακής συνεργασίας. Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού προσθέτει στην οικονομική αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική εμπειρία του προσωπικού και η τεχνογνωσία του στις επιχειρηματικές λειτουργίες επιτρέπει στην Περιφέρεια να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να ενσωματώσει καινοτόμα Έργα. Επιπλέον, έχει τη διαχειριστική αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει κρατικές χρηματοοικονομικές ροές και έργα υψηλής σημασίας

Reviews
0.00
Σχετικές καταχωρίσεις
Επιμελητήριο Ηλείας
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Πύργος Ηλείας 271 00
Σκοπός του Επιμελητηρίου Ηλείας, εντός των ορίων της περιοχής, είναι: την προστασία κα […]
Ανυγριάδες Νύμφες - Κοιν.Σ.Επ
Οι ανυγριαδες νύμφες είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με έδρα την περιοχή το […]
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σπ. Σαμάρα 13, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 280 80
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει δυνατότητες μέσα από διαδοχικ […]
X
X
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο