Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες επικοινωνίας
Λεπτομερείς πληροφορίες

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει δυνατότητες μέσα από διαδοχικά χρόνια εμπειρίας σε διάφορους τομείς έργων διασυνοριακής συνεργασίας. Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού προσθέτει στην οικονομική αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική εμπειρία του προσωπικού και η τεχνογνωσία του στις επιχειρηματικές λειτουργίες επιτρέπει στην Περιφέρεια να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να ενσωματώσει καινοτόμα Έργα. Επιπλέον, έχει τη διαχειριστική αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει κρατικές χρηματοοικονομικές ροές και έργα υψηλής σημασίας

Reviews
0.00
Σχετικές καταχωρίσεις
Επιμελητήριο Ηλείας
Σκοπός του Επιμελητηρίου Ηλείας, εντός των ορίων της περιοχής, είναι: την προστασία κα […]
Επί της Αλός
Επί της αλός σημαίνει: επάνω στη θάλασσα   Ο σύλλογος Επιταλίου «Επί της αλός» έχε […]
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει δυνατότητες μέσα από διαδοχικ […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο