Επιμελητήριο Ηλείας

Πληροφορίες επικοινωνίας
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Πύργος Ηλείας 271 00
To protect your personal data, your connection to the embedded map has been blocked.
Click the Load map button below to load the map. By loading the map you accept the privacy policy of Google.
Λεπτομερείς πληροφορίες

Σκοπός του Επιμελητηρίου Ηλείας, εντός των ορίων της περιοχής, είναι:

  • την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα των υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της ελληνικής εθνικής οικονομίας
  • την παροχή προς τις εθνικές αρχές συστάσεων για κάθε οικονομικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων σχετικών νομοσχεδίων, έχοντας πάντα υπόψη την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας και την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.
  • την παροχή στα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο συμβουλευτικές εισηγήσεις και πληροφορίες για κάθε οικονομικό θέμα.

Το Επιμελητήριο Ηλείας αναδιαμορφώνει συνεχώς τη στρατηγική του για να μπορεί να προσαρμοστεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και τη συνολική εξυπηρέτηση των πολιτών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιχειρηματίας-μέλος του Επιμελητηρίου.

Reviews
0.00
Σχετικές καταχωρίσεις
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Σπ. Σαμάρα 13, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 280 80
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως δημόσιος φορέας έχει αναπτύξει δυνατότητες μέσα από διαδοχικ […]
Επί της Αλός
Επί της αλός σημαίνει: επάνω στη θάλασσα   Ο σύλλογος Επιταλίου «Επί της αλός» έχε […]
Επιμελητήριο Ηλείας
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων, Πύργος Ηλείας 271 00
Σκοπός του Επιμελητηρίου Ηλείας, εντός των ορίων της περιοχής, είναι: την προστασία κα […]
X
X
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο