Ιστορικό

Cycling route, starting from the Parking spot of the archaeological site of Olympia, traversing points of interest and archaeological sites, with Kaiafas Lake as the end destination.
Μετάβαση στο περιεχόμενο