Διήμερο δράσεων  του Επιμελητηρίου Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “PRONACUL- Promotion Of Natural & Cultural Heritage To Develop Sustainable Tourism In Protected Areas”

Το Επιμελητήριο Ηλείας διοργανώνει, το διάστημα 20-21 Σεπτεμβρίου 2022,  στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο PRONACUL, την 6η συνάντηση εργασίας του εταιρικού σχήματος καθώς και στοχευμένες επισκέψεις πεδίου, με στόχο την  προώθηση συντονισμένων δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Στις δράσεις του διημέρου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος από Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία, Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το έργο PRONACUL συγχρηματοδοτείται, μέσω του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο