3ο Ενημερωτικό Δελτίο του subcluster “Καινοτομία μέσα από νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα και το ADRION Branding”

Στην 3η έκδοση του ενημερωτικού δελτίου θα ενημερωθείτε, μεταξύ άλλων, για την παρουσία του έργου PRONACUL στο 7ο EUSAIR Forum (16-18.05.2022, Τίρανα, Αλβανία), τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα προγράμματα ADRION “THEMATIC”, “ADRILINK” και “TRANSFER”, αλλά και για τις προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το προσεχές διάστημα.

Το θεματικό Cluster  “Καινοτομία μέσα από νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα και το ADRION Branding” εστιάζει στην προώθηση καινοτόμων μοντέλων και νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την τόνωση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου καθώς και στην ανάπτυξη του branding ADRION.

Μετάβαση στο περιεχόμενο